Privacy

Next Business Concepts B.V., gevestigd aan de Oudelandsedijk 11a, 3216 AP Abbenbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy regelement.

Contactgegevens:
https://www.nextbusinessconcepts.nl
Oudelandsedijk 11a
3216 AP Abbenbroek (Nissewaard)
Mob. 06 106 354 90 / 0181 665 500

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Next Business Concepts B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je ons contactformulier hebt ingevuld en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt op een andere wijze. Bijvoorbeeld per mail of telefonisch.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Next Business Concepts B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens , zodat we je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten en concepten aan te bieden.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Next Business Concepts B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Next Business Concepts B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal één jaar. Uitzondering zijn de persoonsgegevens van contactpersonen bij onze actieve klanten.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Next Business Concepts B.V. verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met toestemming van jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Next Business Concepts B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Next Business Concepts B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nextloyalty.nl. Stuur altijd een kopie van je identiteitsbewijs mee zodat wij zeker zijn dat het verzoek door jou zelf is gedaan. Binnen 10 werkdagen kun je van Next Business Concepts B.V. een reactie tegemoet zien.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Next Business Concepts B.V. neemt bescherming en veiligheid van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking  tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van ongepast gebruik(=misbruik), neem dan contact op via info@nextloyalty.nl